Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Lijsteren met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Lijsteren  verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten en diensten die door Lijsteren  worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Lijsteren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Daarnaast ervaren zij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Lijsteren  niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen afbeeldingen, foto's, knoppen, opmaak en teksten, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Lijsteren en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze kunnen uitsluitend gebruikt worden na voorafgaande toestemming door Lijsteren. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Mark IJmker
Heeft u vragen of interesse?
Neem gerust contact met ons op, ons team staat voor u klaar!